Mateřská školka Chrustova v oblasti Moravská Ostrava.

Aktuality:

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

001/2018/CH - odloženo
002/2018/CH - přijat
003/2018/CH - přijat
004/2018/CH - přijat
005/2018/CH - přijat
006/2018/CH - přijat
007/2018/CH - přijat
008/2018/CH - přijat
009/2018/CH - přijat
010/2018/CH - přijat
011/2018/CH - přijat
012/2018/CH - odloženo
013/2018/CH - přijat
014/2018/CH - přijat
015/2018/CH - přijat
016/2018/CH - přijat
017/2018/CH - přijat
018/2018/CH - odloženo
019/2018/CH - odloženo
020/2018/CH - přijat
021/2018/CH - přijat
022/2018/CH - přijat
023/2018/CH - přijat
024/2018/CH - přijat
025/2018/CH - přijat
026/2018/CH - přijat

Zákonní zástupci budou kontaktováni a rozhodnutí o přijetí si budou moci vyzvednout od 1.6.2018 v mateřské škole.


Obědy do škol zdarma pro rok 2018/2019

Informujeme tímto rodiče, že se během měsíců květen a červen mohou dostavit na úřad práce a sepsat zapojení do projektu obědy do škol zdarma II. Pro tento rok je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítě nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2018 a jejich dítě bylo ve věku 3 – 15 let. Finální seznamy dětí/žáků dle škol úřad práce předá do konce července krajskému úřadu a následně budou zaslány mateřské škole prostřednictvím datové schránky.
Do projektu mohou být zařazeny pouze děti, které byly ověřeny úřadem práce. Tento seznam bude platný pro celý následující školní rok 2018/2019 bez ohledu na případné další změny u zákonných zástupců dětí

Rozpočet

Rada městského obvodu Slezská Ostrava schválila dne 29.11.2017 - výpis 3978/RMOb-SLE/1418/71
rozpočet na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 ke stažení ZDE.

logo

Informace o projektech spolufinancovaných
z Evropských strukturálních a investičních fondů,
státního rozpočtu České republiky
a spolufinancových z rozpočtu statutárního města Ostravy.


ZDE
logo

INFORMACE PRO NOVÉ DĚTI:

Informace o tom, co bude vaše dítě potřebovat v mateřské škole naleznete ZDE.
Už se těšíme na všechny děti. Přicházet můžete od 6.00 do 9.00 hodin. Je nutné, aby vaše dítě mělo zaplacenu stravu.
Při nástupu je nutné uhradit školné 400 Kč a rodičovský příspěvek na I.pololetí 250 Kč.
Vše důležité se dozvíte ze školního časopisu, který obdržíte ve školce.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

Pevné přezůvky (ne s volnou patou), oblečení pro pobyt ve třídě (u něhož nevadí pošpinění), oblečení pro pobyt venku (u něhož rovněž není na závadu pošpinění či poničení), převlečení do tělocvičny, pyžamo.

Do třídy přineste (na začátku školního roku):

Pastelky, fixy, lepidlo (tuhé).
V průběhu roku můžete nosit papíry pro děti na kreslení či další výtvarné potřeby a drobnosti po dohodě s pedagogy.

Toaletní potřeby (na začátku školního roku):

Toaletní papír (4 role), 2x papírové kapesníky (krabice), tekuté mýdlo, 2x zubní pasta, zubní kartáček.

Tyto věci dětem nepodepisujte, používáme je hromadně. Zubní kartáček dětem podepíše paní učitelka na třídě.

ŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Od září 2015 je výše školného 400Kč měsíčně.
Úhrada školného se provádí vždy na měsíc dopředu, vždy do 20. dne v měsíci.
Děkujeme za pochopení.


Nový kalendář akcí - ZDE


INFORMACE:

Děti si vyzvedávejte v době od 12.00 hod do 12.30 hod. a po spaní od 14.30 hodin.

DŮLEŽITÉ:

Je nutné, aby rodiče přiváděli děti až do třídy a předávali je paní učitelce. Děkujeme.

DŮLEŽITÉ:

Prosíme rodiče, aby nepouštěli děti do tříd v době kdy tam nejsou přítomni učitele.
(Ráno při scházení a odpoledne při rozcházení domů.) Děkujeme.

Nová telefonní čísla!!!


tel.č.: 552 308 615

Mobilní telefon: 725 480 225


Sloučení škol

Sloučení mateřských škol

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodlo v usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava konaného dne 17.2.2011 o sloučení Mateřské školy, Ostrava Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace s Mateřskou školou Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvkovou organizací, v Mateřskou školu Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvkovou organizaci, IČ 70995281, s účinností od 1. 3. 2011.


Zpět nahoru stránky.